Vikten av att synas

Jag lagade mat i går som gjorde att det bara var att värma när jag kom hem. Därefter har jag suttit vid datorn och det är så lätt att tiden bara rinner i väg när jag sitter och skriver. Det blir som en avkoppling även om det är något som jag måste göra för att hinna med inlämningsuppgifterna. Det måste även betyda att jag verkligen älskar den litteratur jag läser och de frågeställningar som finns. Jag kan lugnt säga att det är det här jag har sökt och då är det så roligt att det känns så lyckat alltihop!
 
Visst har det betydelse hur vi lägger fram det vi vill ha sagt. Det jag saknade vid arbetsplatskonflikten var en dialog, där jag fick vara med och diskutera i ett framtida syfte. Jag minns att jag länge trodde att allt skulle lösas genom kommunikation. Men genom en professionell kommunikation. Min upplevelse var att jag aldrig kände mig sedd i det som hände. Jag kände att jag var chanslös även om jag hade hoppet kvar. För mina ord fick ingen betydelse. Jag fick gå och så tänkte man att alla problem var lösta. För de problem som inte syns, kanske inte finns heller? De såg inte de problem som jag fick med mig och de som kanske också fanns kvar.
 
Just det här hur vi tilltalar varandra är viktigt utifrån de tolkningar som sker i ett samspel. Mötet kan få betydelse i ett längre perspektiv. Men i mötet mellan chef och medarbetare sker också en obalans i maktförhållandet vilket ställer höga krav på den som är chef. Och just det här med maktförhållandet var något jag kände av. För vad hade jag för chans? Egentligen?
 
En bra kommunikation kan lyfta någon, bl.a. genom att hon eller han får känna sig delaktig och på så vis även sedd. Och för mig är det viktigt att få synas, det påverkar min hälsa på ett positivt sätt!
 
Kram! Anneli
 
 

Vikten av att synas

Jag väljer att se möjligheterna och att genomföra det jag drömmer om. Med min starka vilja, mitt mod och min sunda livsstil har jag hittat de rätta verktygen att lyckas med precis allt jag vill!

RSS 2.0